BEN KİMİM?

#Yaratıcı #Analitik #Diyalektik

ÖĞRENİM

Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

DİJİTAL PAZARLAMA
Dijital Pazarlama Danışmanı
Turizmde Dijital Pazarlama

Otellerde çağrı merkezi kurulumu

Satış odaklı online reklam çalışmaları

Kurumsal imaj oluşturulması

Dijital medya yönetimi